Staré vozidlá

Postup pri spracovaní starých vozidiel

Spoločnosť WAMP, s.r.o., na základe autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR poskytuje (vykonáva) sprocovanie starých starých vozidiel.

Preberacie podmienky: V prípade, že máte záujem, postup pri trvalom vyradení vozidla z evidencie, takzvanom „vyšrotovaní“ starého vozidla je nasledovný:

 1. Telefonát na číslo +421 917 988 880 alebo +421 908 810 600 kde oznámite, že vlastníte staré vozidlo, ktoré chcete „vyšrotovať“ a dohodnete si termín, kedy vozidlo odovzdáte na zberné miesto (Vavrečka, areál starý PUNCH). Pokiaľ je vozidlo pojazdné môžete ho priviesť sami, alebo si dohodnete termín, kedy môžu zamestnanci spoločnosti WAMP, s.r.o. prísť a auto odtiahnuť.
   
 2. Spolu s vozidlom odovzdávate i tabuľky s evidenčným číslom a všetky doklady od vozidla (veľký technický preukaz, a ak je na ňom napísané „časť II“ musí byť odovzdaný aj malý technický preukaz „časť I.), poprípade potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie. My zabezpečíme doručenie odovzdaných dokladov orgánu Policajného zboru.
   
 3. Pri odovzdaní vozidla na skladové miesto dostanete „Protokol o prevzatí starého vozidla na spracovanie“.
   
 4. Následne bude na portáli www.ezap.sk vypracované:
  1. „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“. Toto potvrdenie je doklad o trvalom vyradení vozidla z evidencie, ktorý Vám  zašleme (poštou, e-mailom, osobne).
  2. V prípade, že nám systém vozidlo trvalo nevyradí, bude vypracované „Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie“ Toto potvrdenie je doklad potrebný na trvalé vyradenie vozidla z evidencie, ktorý sa predkladá na dopravnom inšpektoráte.
   1. V prípade, že sa rozhodnete sami vyradiť vozidlo z evidencie – originál potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie Vám zašleme poštou do 7 pracovných dní.
   2. Druhá možnosť je nechať to v našich rukách. V tom prípade nám ešte doručíte overené splnomocnenie na základe, ktorého Vás zastúpime pri úkonoch na dopravnom inšpektoráte. Následne Vám zašleme poštou alebo e-mailom „Potvrdenie o trvalom vyradení vozidla z evidencie“
     
 5. Nezabudnite, že ak je auto trvalo vyradené z evidencie je potrebné zrušiť i povinné zmluvné poistenie (ďalej len „PZP“). V tomto prípade existujú taktiež dve možnosti:
   
 6. Po vyradení vozidla z evidencie na polícii sami oznámite príslušnej poisťovni túto skutočnosť.
   
 7. Ak sa rozhodnete nechať to na nás odovzdáte nám ešte bielu a zelenú kartu od PZP. Oznámime to  príslušnej poisťovni a spolu s „Potvrdením o trvalom vyradení vozidla z evidencie“ Vám zašleme poštou alebo e-mailom informáciu o zrušení PZP.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy v rámci okresu.

Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov.

Súhlas Oravská Polhora.

Potvrdenie o registrácii na zber, prepravu, sprostredkovanie a obchodovanie s odpadmi.

Publikovanie informácii podľa § 61 ods. 1 pis . g) bod 2 a bod 3 WAMP, s.r.o.

Autorizácia.

Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov Vavrečka

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov Vavrečka

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov Or. Polhora

Na záver to najdôležitejšie:
Ak sa rozhodnete odovzdať staré vozidlo na spracovanie spoločnosti WAMP, s.r.o., všetky vyššie spomínané administratívne úkony sú ZADARMO.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. 

Viac informácii

Súhlasím